екип

За нас

Повече за екипа психолози на Живот на килограм

“Живот на килограм" е проект на Психодрамата Работилница — организация, възникнала от обединението на няколко психотерапевти, споделящи общи възгледи и професионални търсения. Организацията работи активно вече десет години в терапевтично и обучително направление. В “Живот на килограм" тя съсредоточава знанията, усилията и опита си в областта на хранителните разстройства като анорексия, булемия, орторексия, компулсивно хранене. Екипът разработва превантивна програма, насочена към най-младите. Създадена на основата на психодрамата и с активно използване на нейните похвати, тя се прилага с голям успех в редица училища в София и цяла България. Задачата й е да учи ученици от 6 до 11 клас да осъзнаят връзката между храненето и емоционалното си състояние. Те осъзнават реакциите си при травмиращи преживявания и апетита към въглехидратни бомби, както е при булемията и компулсивното хранене или напротив, отказът от приема на каквито и да е ястия, типично за анорексията. Могат да споделят преживяното с родителите и приятелите си.

Екипът организира и редица обучения за психолози, педагогически съветници, социални работници и учители. Те като професионалисти могат да изиграят ключова роля в превенцията и преосмислянето на моделите, налагани от медиите и масовата култура върху младите хора. Целта е да подпомогнат работата на специалистите по темата с хранителните разстройства в училищна среда, като се предостави конкретна информация, техники и проективни методики за работа с юноши. Съдейки от практиката, често повишена бдителност за конкретни тревожни сигнали и реакция в точния момент изиграват решаващата роля.

Основните точки, по които се работи, са:

– видове хранителни разстройства и причини за тяхната поява;
– разпознаване на хранителните разстройства и рисковото поведение в училищна среда;
– оказване на индивидуална и групова подкрепа в случаи на хранително разстройство в класа;
– осъществяване на контакт с родителите в случаи на заболяване или риск от такова;
– възможности и ограничения за оказване на специализирана помощ в училищна среда;
– пренасочване и възможности за терапевтично лечение;
– обсъждане на случаи;

Следете страницата на “Живот на килограм" и Фейсбук страницата за обявяване на обучения.

Милена Ташкова – психотерапевт, супервизор, обучител.

Създател и директор на организацията Психодраматична работилница ООД. Работи като училищен психолог в продължение на 15 години. Супервизира екипа на първата гореща линия за деца и юноши към район Триадица в град София. Води обучения на психолози, педагогически съветници, обществени възпитатели и учители. В момента е преподавател в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, както и обучител в метода психодрама към „Психодраматична работилница“.

София Фердинандова – психотерапевт, супервизор, обучител.

Съдружник в организацията “Психодраматична рботилница”, практикуващ психотерапевт, супервизор и обучител в метода психодрама. Повече от 10 години работи в сферата на образованието като училищен психолог.

Любомира Манчева – психолог, психодрама терапевт, хипнотерапевт.

Към настоящия момент се обучава в програма „Психодрама и действени методи при работата с юноши.“, водена от д-р Фабиан Блобел (Германия). В последните няколко години е практикувала в няколко психиатрични клиники и дневни центрове в Германия, където работи с деца от 3 до 18 години, имащи социални и емоционални затруднения.

Нина Тодорова – психолог, психодрама терапевт.

Обучава се в метода на д-р Фабиан Блобел (Германия) „Психодрама с деца“ и „Психодрама и действени методи с юноши“. С днешна дата работи като ресурсен психолог в Ресурсен център София – област.

Славея Дънева – психолог, фамилен консултант, психодрама асистент.

През последните години е взимала участие в редица стажове и практики, сред които стаж към „Агенция за защита от дискриминация“ с тема на изследване „Наличие на учебни текстове, които могат да формират стереотипи и предразсъдъци по различни дискриминационни признаци”; стаж към „Дружество на психолозите в България” по проект на МОМН; стаж в 88 СОУ „Димитър Попниколов“, с ръководител Нейчо Христов Кърпачев.

Миглена Буркутоглу – магистър психолог.

Обучава се в психотерапевтичния метод “Психодрама” и понастоящем продължава акедемичното си образование в магистърска програма “Клинична психология – психоаналитична переспектива” .