Любомира Манчева

Към настоящия момент се обучава в програма „Психодрама и действени методи при работата с юноши.“, водена от д-р Фабиан Блобел (Германия). В последните няколко години е практикувала в няколко психиатрични клиники и дневни центрове в Германия, където работи с деца от 3 до 18 години, имащи социални и емоционални затруднения.