Милена Ташкова

Директор на “Психодраматична работилница” и председател на фондация “Извън кръга”; Клиничен психолог; психотерапевт; психодрама терапевт; супервизор;
Работила като училищен психолог в продължение на 15 години. Супервизира екипа на първата гореща линия за деца и юноши към район Триадица в град София. Води обучения на психолози, педагогически съветници, обществени възпитатели и учители. В момента е преподавател в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, както и обучител в метода психодрама към „Психодраматична работилница“.