медии

Екипът на „Живот на килограм“ обявява възможност за обучение

Екипът на „Живот на килограм“ обявява възможност за обучение

Екипът на “Живот на килограм” обявява възможност за сертифицирано обучение за работа с програмата за превенция на хранителните разстройства “Живот на килограм”. Обучението е насочено към психолози, педагогически съветници, социални работници и учители. Има за цел да подпомогне работата на специалистите по темата с хранителните разстройства в училищна среда, като предостави конкретна информация, техники и проективни методики за работа с юноши. Успешно завършилите специалисти ще получат правото да провеждат превенционната програма “Живот на килограм”. През първите три месеца от практическата си работа е необходимо да участват в супервизионни срещи, веднъж в месеца, проведени от психологическия екип на програмата.

ВАЖНО! Специалистите, които желаят да бъдат

обучени и сертифицирани в програмата “Живот на килограм”,

ще преминат през входно интервю. Само участниците, които имат необходимите компетенции, ще стартират обучението. В края на обучителния период е предвиден практически изпит, успешно преминалите, имат правото да прилагат превенционната програма на територията на цялата страна.

Обучението се състои от четири модула,

разпределени в четири месеца. Модулите ще се провеждат в рамките на един уикенд и ще включват теория, практика и супервизия.

Основните точки, които ще бъдат включени в модулите са:
– подробно запознаване със структурата и принципите на превенционната програмата “Живот на килограм”;
– групов процес, групова динамика; основни принципи за работата с група/клас;
– видове хранителни разстройства и причини за тяхната поява;
– разпознаване на хранителните разстройства и рисковото поведение в училищна среда;
– оказване на индивидуална и групова подкрепа в случаи на хранително разстройство в класа;
– осъществяване на контакт с родителите в случаи на заболяване или риск от такова;
– възможности и ограничения за оказване на специализирана помощ в училищна среда;
– пренасочване и възможности за терапевтично лечение;
– обсъждане на случаи;

ВАЖНО! За участниците са предвидени практически часове, които ще бъдат сурвизирани по време на обучителните тренинги.
ВАЖНО! Супервизията по време на тренингите е включена в сумата на цялото обучение.
НАЧАЛО! Първият модул стартира на 27-28.10.
Събота: от 10:00 ч. до 18:00 ч.
Неделя: от 09:00 ч. до 18:00 ч.

Датите за следващите модули ще бъдат договаряни с участниците.

Специалистите, които са мотивирани да бъдат част от обучението, да се свържат с екипа на “Живот на килограм”, за да си уговорят ден и час за входното интервю.
Телефонен номер за връзка: 0895 87 03 83
Сумата за един модул е 188 лв. и се заплаща по банков път за всеки тренинг поотделно или наведнъж за целия период на обучение.
Успешно сертифицираните специалисти е необходимо да участват в ежемесечни супервизионни срещи за период от три месеца (минимум) след завършването си. Супервизионните срещи са групови, като сумата за една среща на човек е 20 лв.
Минимален брой участници за провеждане на обучението: 7
Водещи: Екипът на “Живот на килограм”

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.