Славея Дънева

През последните години е взимала участие в редица стажове и практики, сред които стаж към „Агенция за защита от дискриминация“ с тема на изследване „Наличие на учебни текстове, които могат да формират стереотипи и предразсъдъци по различни дискриминационни признаци”; стаж към „Дружество на психолозите в България” по проект на МОМН; стаж в 88 СОУ „Димитър Попниколов“, с ръководител Нейчо Христов Кърпачев.